Öppen mottagning 12 oktober 2015

För att uppmärksamma den Internationella Reumatikerdagen som varje år går av stapeln den 12:e oktober så har Reumatikerdistriktet i Stockholms län och Reumatikerförbundet tillsammans med den Reumatologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i fyra års tid anordnat en öppen mottagning/öppet hus. I år hade vi för första gången öppet på både den reumatologiska mottagningen på Karolinska Solna såväl som på Karolinska Huddinge. Till Karolinska Solna kom 58 stycken besökare och till Karolinska Huddinge 21 stycken besökare, ett gott betyg med tanke på att det i år var på en måndag,  den 12:e oktober.

Personer med nytillkomna ledbesvär med svullnad, smärta och/eller morgonstelhet i fi­ngrar, händer eller handleder  fick utföra ett webbtest, http://www.ontilederna.nu/, följt av en kort undersökning av en reumatologspecialist och vid behov även en ultraljudsundersökning. Webbtestet är framtaget i samarbete mellan Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet, patienter och vårdpersonal inom primärvården. Målet med webbtestet är att tidigare hitta fler personer med Reumatoid Artrit, RA,  och att förkorta tiden från första symtom till diagnos. Ett annat mål är att individen som söker vård ska känna att den har större kunskap och därmed  stärkas i dialogen med läkaren. Ett liknande test med samma mål och syften för individer med symtom på Ankyloserande Spondylit, AS, är också framtaget. Vi hoppas att till nästa år testa även det på den öppna mottagningen. Med under dagen var även arbetsterapeuter och fysioterapeuter som man kunde få goda råd och tips ifrån.

Vid den öppna mottagning fick några besökare  som levt med reumatiska besvär sina farhågor bekräftade genom denna snabba undersökningsform. Detta visar på vikten av att minska trösklarna inom vården, stärka vårdcentralernas kompetens och möjliggör  att tidigare diagnosticera  reumatiska sjukdomar. Detta leder till snabbare och rätt vård och rehabilitering!

Reumatikerdistriktet vill särskilt tacka Reumatikerföreningarna Stockholm, Haninge Tyresö, Österåker och Botkyrka Huddinge Salem som ställde upp med funktionärer under dagen, Karolinska Universitetssjukhuset som öppnade sina reumatologiska mottagningar för oss, Maria Nylander från Reuma Direkt som deltog på Karolinska Huddinge och Reumatikerförbundet som bidrog till annonseringen!

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.