Forskningsdagen 11 oktober 2015

Forskningsdagen är ett samarbete mellan Reumatikerdistriktet i Stockholms län, Reumatikerförbundet och Karolinska Institutet där den senaste forskningen kring reumatism uppmärksammas.

Årets forskningsdag hölls den 11:e oktober på ABF-huset, Sveavägen. Tema för föreläsningarna var hur det är att leva med reumatism och hur forskningen kan bidra till ett bättre liv för reumatiker. Här följer en sammanfattande beskrivning .

 

Rickard Wicksell, med dr, leg psykolog, föreläste om smärta och behandlingsformen Acceptence and Commitment Therapy, ACT, som är en form av kognitiv beteendeterapi, KBT. Ett grundantagande inom ACT är att vi människor inte bara undviker sådant som faktiskt är farligt eller obehagligt utan vi undviker också tankar, känslor och minnen som är associerade med det farliga eller obehagliga. Ett kroniskt smärttillstånd kan därmed leda till att vi undviker situationer och handlingar som vi innan smärtan ”tog över” gjorde oss glada och gav oss ett rikt och meningsfullt liv. Rickard Wicksell menar att när smärta kvarstår trots omfattande behandlingsförsök kan man lära sig att leva med sin smärta. Man kan leva ett gott, ibland lyckligt och meningsfullt liv trots sin smärta. I denna lärandeprocess så kan ACT-behandling  vara ett bra stöd. För mer information se attlevamedsmärta.se

 

Åsa Revenäs, fysioterapeut, doktorand, föreläste om tRAppen, en digital träningscoach för personer med reumatoid artrit. tRappen har utvecklats av Karolinska Institutets forskningsgrupp om fysisk aktivitet och hälsa vid reumatisk sjukdom. Appen är ett led i en fallstudie där patienter deltar redan när forskningsprojektet börjar, så kallad medskapande forskning . Appen är konstruerad så  att man via sin smartphone eller en webbläsare i en mindre grupp kan följa och rapportera in sin egen träning. Samtidigt kan man följa och bli inspirerad och ”peppad” av andra personer i sin träningsgrupp. För mer information se http://www.ringla.nu/goda-exempel/digital-traningscoach

 

Björn Sundström, fil dr, föreläste om kost som behandling vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar under rubriken:  Vad vet vi idag och hur har vi kommit fram till dagens kunskap? Han gick igenom många av de olika dieterna och kostråden som finns och hur de påverkar personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Det som dagens forskning kan ge som generella tips för hur man ska äta vid inflammatorisk reumatisk sjukdom är följande:

  • Medelhavskost/”skandinavisk” medelhavskost
  • Extra viktigt med fisk/omega-3
  • Bättre med fullvärdig kost än kosttillskott
  • Undvik fasta
  • Följ Livsmedelsverkets Nordiska Näringsrekommendationer

Jon Lampa, docent, reumatolog, föreläste om inflammatorisk trötthet, Fatigue. Fatigue definieras som upplevelse av att känna sig svag, trött och utan energi, vilket är vanligt i normalfallet. Oftast övergående, persisterande fatigue vid kronisk sjukdom innebär en ständig utmattning som ej står i rimlig proportion till ansträngning och ej förbättras av vila. Mekanismerna bakom fatigue är komplicerade och mångfaktoriella. Det  rör sig om en samverkan mellan psykosociala faktorer som omgivning, subjektiva faktorer och depression samt  sjukdomsrelaterade faktorer som inflammation och smärta. Forskningen har  inte kunnat visa på ett tydligt samband mellan till exempel ledinflammation, SLE och fatigue. Dock har man sett positiva effekter av flera kraftfulla antireumatiska behandlingar, sannolikt ej helt relaterat till effekter på smärta. Jon Lampa avslutade föreläsningen med att hänvisa till att behandlingsformer mot smärta, likt den som Rickard Wicksell presenterade, även kan bidra till minskad fatigue i samband med inflammatorisk smärta.

 

Vi vill avsluta med att tacka de mer än 80 stycken åhörarna som var där och lyssnade på föreläsningarna och rikta ett särskilt tack till föreläsarna, både för att de föreläste för oss men alldeles särskilt för att de hängett sig åt att forska kring de reumatiska sjukdomarna och bidra till att lösa reumatismens gåta och ge ett gott liv åt alla reumatiker!

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.