Illustrationen diagnos

Vi efterlyser DIG som vill delta i en forskningsintervju för Uppsala Universitet

Reumatikerförbundet har blivit tillfrågade av forskare i Uppsala att delta i ett projekt: ”Patient Preference in Benefit-Risk Assessments during the drug life cycle (PREFER)". 
En undersökning som kommer utföras över hela Europa för att kunna ta beslut om nya läkemedel och medicinska produkter. 

Nu söker vi dig med en reumatisk sjukdom som vill ställa upp på en intervju. 

I studien kommer forskarna att intervjua personer med olika sjukdomar om patientpreferenser, det vill säga vilka åsikter olika grupper av patienter har och hur de skulle välja om det fanns olika läkemedel eller produkter att behandlas med.

Den här informationen är viktig för dem som är inblandade i de beslut som fattas om nya läkemedel och medicinska produkter. Det inkluderar företag som utvecklar läkemedel och myndigheter som godkänner, subventionerar och utvärderar läkemedel. Samma intervjuer kommer att utföras på flera universitet i Europa.

Forskarna önskar intervjua personer, i fokusgrupper, med reumatiska sjukdomar i Stockholm och Uppsala. Intervjuerna kommer att genomföras under 28 augusti till 8 september. För dig som är intresserad, se bilaga för mer information och anmälan. 

 

  

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.