Reumatikerförbundets "Hälsa Välkommen" projekts slutkonferens torsdagen den 22 november

Projektet "Hälsa Välkommen" vill inbjuda 2 stycken från varje förening i Reumatikerdistriktet i Stockholms län till projektets slutkonferens.

När smärtan talar olika språk

En konferens om mötet mellan vårdgivare och utomnordiskt födda med reumatisk sjukdom och smärta

Dag: Torsdagen den 22 november 2012 

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Tid: kl 10.00–16.00

 

Medverkar gör Johan Bratt chefsläkare Karolinska Universitetssjukhuset, Anne Carlsson ordförande Reumatikerförbundet, Ulla Falk förbundsombudsman Vårdförbundet, Batja Håkansson överläkare Transkulturellt Centrum, Kristian Svenberg medicine doktor och distriktsläkare på Lärjedalens Vårdcentral, Oya Tahan Yilmaz RA-patient samt en auktoriserad sjukvårdstolk. Moderator är Marianne Olsson processledare SKL. 2009 tog Reumatikerförbundet initiativet till projektet  ”HälsaVälkommen”. Syftet är att utifrån ett patientperspektiv utveckla och testa verktyg och metoder som underlättar vårdmötet mellan vårdgivare och utomnordiskt födda patienter med reumatisk sjukdom och smärta. På konferensen kommer det framtagna materialet att presenteras.I projektet, som finansierats av Arvsfonden har bla. Svensk Reumatologisk Förening och Vårdförbundet medverkat.

Två stycken från varje förening i Reumatikerdistriktet är inbjudna till att delta på denna konferens!

Elektronisk anmälningsblankett

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.