Privata reumatologers avtal inom Stockholms läns landsting upphör

I tisdags (14/11) hade SVT Stockholm ett inslag om de 1500 patienter som måste byta läkare för att Stockholms läns landsting inte förlänger avtalen med de privata reumatologmottagningarna. Det har skapat en oro bland de patienter som påverkas av förändringen.

Reumatikerdistriktet i Stockholms län har arbetat med denna fråga sedan hösten 2015. Då började diskussionen om att de privata reumatologernas avtal skulle upphöra.
Vi har fört diskussioner med berörda politiker och tjänstemän under hela processen, deltagit i debattartiklar och skrivit i vår egen tidning Kontakten om ämnet. Vår ambition har alltid varit att enskilda patienter inte ska hamna i kläm eller falla mellan stolarna. 

Stockholms läns landsting förnyar inte avtalen
En majoritet i landstingsfullmäktige röstade emot ett införande av vårdval reumatologi i juni månad i år. Detta efter att kritik mot vårdvalet framfördes av patientföreningar, forskare och reumatologer. Landstinget kunde då välja att göra en upphandling med de privata reumatologerna och teckna nya avtal. Det har landstinget avstått från att göra. Därför står de privatpraktiserande reumatologerna i Stockholms län idag utan avtal. 

Brist på högkvalitativ forskning och fortbildning
Reumatikerförbundet vill att det ska finnas en mångfald av aktörer som upphandlas enligt konstens alla regler. Vårt förslag till landstinget var att upphandla vårdgivare – precis som man gör i många andra delar av vården. Tyvärr inkluderade inte det förslag som blev vårdval reumatologi och som vi uttryckte skepsis mot, förutsättningarna som behövs för att driva högkvalitativ forskning. Resurserna mellan patienter med relativt lättbehandlade reumatiska sjukdomar och svårbehandlade reumatiska sjukdomar snedfördelades så att patienter med mer komplex sjukdomsbild prioriterades ned.
Det ställdes inga krav på fortbildning eller kompetensutveckling för de som jobbar inom vårdvalet och krav att kunna bedriva teambaserad vård saknades. Dessa, och fler skäl, gav Reumatikerförbundet anledning att ifrågasätta vårdvalets konstruktion och så gjorde även professionen, Svensk Reumatologisk Förening och erfarna forskare inom reumatologi.
Vi har sedan beslutet markerat behovet av en ny upphandling enligt lagen om offentlig upphandling.

Vi har flera gånger ställt frågan till både tjänstemän och berörda politiker om det finns en plan b om vårdvalet inte skulle röstas igenom, men inte fått något svar på den frågan.

Centrum för reumatologi tar över patienterna
Från och med den första januari 2018 upphör avtalet med de privata reumatologer som är kopplade till landstingstaxa.
Vi har fått försäkringar från Centrum för reumatologi, det akademiska specialistcentret, om att alla patienter med artritssjukdom och aktiv antireumatisk behandling kommer att få vård. De med systemsjukdomar hänvisas i första hand till universitetssjukhusen.

Centrum för reumatologi har anställt nya reumatologer och ny vårdpersonal som tar emot dessa patienter. I SVT:s inslag kan man tro att reumatologmottagningarna inte har beredskap, men så är det alltså inte.
Se länk: http://reumatologicentrum.se/alla-patienter-med-artritsjukdom-och-aktiv-antireumatisk-behandling-far-plats/

Vi kommer fortsätta att bevaka och följa upp med mer information kring detta ämne.

Reumatikerdistriktet i Stockholms län, 2017-11-16 

 

Om du är berörd kan du kontakta vårdgarantikansliet. Deras uppgift är att tillgodose medborgarnas rätt att få sina rättigheter tillgodosedda. De nås på: 08-123 134 00
http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2011/01/vardgarantikansliet-hjalper-patienter-att-anvanda-garantin

Mer bakgrundsinformation om vårdvalet finns att läsa här:
http://svenskreumatologi.se/svensk-reumatologisk-forening-riktar-stark-kritik-mot-beslut-att-infora-vardval-reumatologi-stockholms-lans-landsting

https://www.svd.se/reumatikerforbundet-vi-vill-inte-att-vardval-infors

https://www.reumatikerforbundet.org/aktuellt/nyheter/namninsamling-stoppa-vardval-reumatologi

https://www.reumatikerforbundet.org/aktuellt/nyheter/vardval-reumatologi-stoppas-efter-omrostning-i-lan

  


  

  

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.