Fler studier behövs när läkemedel byts ut

22 oktober 2018

Debattartikel, Dagens Sammhälle: Biologiska läkemedel har revolutionerat reumatikervården och när patenten går ut kommer billigare efterföljare ut på marknaden. Vi är mycket glada för det, men det behövs fler studier om läkemedelsbyten för att patienterna ska känna sig trygga, skriver Reumatikerförbundet.

  

 

När de så kallade biologiska läkemedlen lanserades i slutet av 1990-talet kom de att benämnas som den ”biologiska revolutionen,” eftersom de visade sig ha en mycket god effekt vid behandling av flera olika sjukdomar – bland annat reumatoid artrit.

Kunde återvända till arbetslivet

Patienter som svarade bra på behandlingen med ett biologiskt läkemedel gick från att vara sängliggande till att få tillbaka sin rörelseförmåga. De kunde återvända till arbetslivet efter att tidigare ha varit sjukskrivna och fick plötsligt ett rikare och mer aktivt liv.

Vad är ett biologisk läkemedel?

Ett biologiskt läkemedel har en aktiv substans som framställts ur levande celler eller vävnad. Läkemedlen är stora komplexa molekyler som påverkar kroppens immunförsvar. Av den anledningen har de alltid omgärdats av hög säkerhet och uppföljning.

När patenten går ut öppnas dörren för konkurrerande läkemedel

Nyligen gick det europeiska patentet ut på Humira, ett biologiskt läkemedel som blivit ett av världens bäst säljande receptbelagda läkemedel. När patent går ut öppnas dörren för konkurrerande och billigare läkemedel. Kopior av biologiska läkemedel kallas biosimilarer.

En biosimilar har likvärdiga egenskaper som ett befintligt biologiskt läkemedel, men på grund av de avancerade framställningsmetoderna och molekylens komplexitet är det inte ett generiskt läkemedel, vilket är utbytbart. En biosimilar måste hanteras som ett helt nytt biologiskt läkemedel och med samma varsamhet.

Reumatikerförbundet ser positivt på biosimilarer men ifrågasätter byte av ett originalläkemedel mot en biosimilar, mitt under pågående behandling

Att det kommer nya läkemedel som ger lika goda behandlingsresultat som de tidigare och som dessutom är billigare är givetvis bra. Reumatikerförbundet ställer sig mycket positivt till förekomsten av biosimilarer, i synnerhet när det handlar om att en person ska påbörja en läkemedelsbehandling. Men förbundet har ifrågasatt byte av ett originalläkemedel mot en biosimilar, så kallad switch, mitt under pågående behandling.

Läs hela inlägget på Dagens Samhälles webbsida. 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.